Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...

AWARD

รางวัล
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2563

YOUNG THAI ARTIST AWARD 2020สาขาวรรณกรรม

LITERATURE

จิรภัทร คงถนอมธรรม

JIRAPHAT

KONGTANOMTHAMการศึกษา

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

Education

Bangkok Christian Collegeบางส่วนจากเรื่องสั้น “คําลวง” จากเรื่องสั้น “การปะทะกันที่จตุรัสแห่งความโกลาหล”

บางส่วนในบทความซึ่งรัฐบาลกลางไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ด้วยเหตุผลอันซับซ้อน...แต่ลินาเผยแพร่ …เธอสองคนในพื้นที่อันมั่งคั่งกล่าวว่า เชื้อไวรัสจะชำระล้างคนโสมมให้หายไปจากโลก หากเป็นเช่นนั้นคนโสมมที่แท้จริงคงไม่ใช่ใครอื่นใด นอกจากพวกเธอไม่ใช่คนเหล่านั้นที่เมืองทางตอนใต้ นครแห่งความแร้นแค้น

ดาวน์โหลด วรรณกรรมฉบับเต็ม

* รูปแบบไฟล์เป็น pdf
ชื่อผลงาน

คำลวง

ปีที่แต่ง

2563

ประเภท

เรื่องสั้น


Title of Work

Lies

Year of Product

2020

Category

Short Storyแรงบันดาลใจ

ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจในวันที่ตัวเองโดนลวงจนรู้สึกว่าตัวเองแทบจะตายทั้งเป็น แม้กระท่ังรอยยิ้มของตัวเองในตอนนั้นก็เป็นเพียงรอยยิ้มลวง ๆ เมื่อนั้นผู้เขียนจึงเริ่มถ่ายทอดความเจ็บปวดจากการหลอกลวงและการหลอกลวงที่ไม่เจ็บปวดแต่ส่งผลกระทบต่อคน ๆ หนึ่งหรือคนในวงกว้างออกมาเป็นตัวอักษร และได้มาเป็นรวมเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า 'คำลวง' ในที่สุด

Inspiration

The Author is inspired by decived incident with dying feeling inside. Even his smile seemed fake. At that moment, he started to turn this painful experience into a message and expressed the impact on one person or people in general. Therefore, he decides to make a collection of short stories out of this experience called “Lies and Deceit”.


แนวความคิด

หลายคราวการลวงหรือการโดนลวงอาจทำให้เราเจ็บปวด รวดร้าว และเสียน้ำตา แต่บางคราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการลวงทำให้เรามีความสุข...

Concept

Lies and being deceived oftentimes make us feel painful, hurt, and even cause us shed our tears. Yet, it is undeniable that we, sometimes, feel perfectly contented with them.


เนื้อหาในบทประพันธ์อย่างย่อ

บทสนทนาของไลลากับหมีวิเศษ-สัมพันธภาพบนความร้าวรานระหว่าง 'ไลลา' กับ 'หมีวิเศษ' ปีศาจร้ายในจดหมายกับสาเหตุการตายของดวิน-ปริศนาการตายของดวินที่มีเพียงคำบอกเล่าในจดหมายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ การปะทะกันที่จัตุรัสแห่งความโกลาหล-เรื่องราวของลินาหลังเหตุน่าสะเทือนขวัญเกิดที่จัตุรัสใจกลางเมือง อนันต์ของแม่มดคนเกือบสุดท้ายแห่งยุคสมัย-เมื่อชะตาชีวิตของโมนิกาถูกสั่นคลอนด้วยคำว่า 'แม่มด' ไม่มีสาวโรงงานคนไหนอ่านหนังสือการเมือง-การลุกฮือเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมของสาวโรงงานที่แทบไม่เคยแตะหนังสือการเมือง ห้องแช

Synopsis

A conversation between Lila and the Magic Bear on their frictional relationship. Devil in the Letter and the Cause of Dwin’s Death tell a mysterious death of Dwin through hints found in a letter, the compelling evidence. The battle at the Town Square is the story of Lina after facing a trauma at the Town Square. Anand who belongs to an almost last witch tells the story of the fate of Monica shaken by the term “witch”. No female factory workers reading books on politics illustrates the uprising of female factory workers who demand justice. Almost none of the workers ever read books on politics. Our Three-Member Chat Room narrates the story of each member who lives in patriarchy. “Rotten-Egg-Donut Auntie” tells the story of an ordinary day when mysterious handle named “Rotten Egg-Donut-Auntie” emerges in the world of the Internet. Lies and Deceit that I experience with a male stranger whose background is unknown.